istaa.org

ABOUT US

ISTAA Board of Directors

 

http://istaa.org/upload/images/board/6.jpg

Mr. Nazeer Camaroodeen

President of ISTAA
Fli-Afrika, South Africa

 

http://istaa.org/upload/images/board/4.jpg

Mr. Marco Mazzi

Vice President of ISTAA
Travel Market srl, Italy

http://istaa.org/upload/images/board/5.jpg

Mr. Mayank A. Khandwala

Treasurer of ISTAA
Cutting Edge, India

 

http://istaa.org/upload/images/board/1.jpg

Ms. Cristina Cuervo

Secretary General
info@istaa.org

 http://istaa.org/upload/images/board/8.jpg

Mr. Vojtech Beránek

Czech Sport Travel, Czech Republic

 

http://istaa.org/upload/images/board/10.jpg

Mr. Yoav Bruck

ISSTA Sport, Israel

http://istaa.org/upload/images/board/2.jpg

Mr. David Chevalier

Groupe Couleur, France

 

http://istaa.org/upload/images/board/9.jpg

Mr. Wim Jansen

EMboost, The Netherlands

http://istaa.org/upload/images/board/7.jpg

Mr. Pavle Markovic

BAN Tours, Croatia

 

http://istaa.org/upload/images/board/3.jpg

Mr. David Segel

West End Travel, U.K.